Företaget
Tiderna förändras. Idag är värdet av träbåtar högre än någonsin. Kanske inte så att det alltid kan räknas i pengar, det är på ett annat plan. Valet av båt har ofta varit högst medvetet. Ingen köper idag en träbåt för att komma ut på sjön så billigt som möjligt. Det här förändrar marknaden och arbetsmängden för oss som renoverar båtar. Idag krävs det mycket hög kvalitet och professionalitet bakom renoveringar och förändringar i båtarna. Ägarna har ofta förstått genialiteten bakom ursprungskonstruktionerna från 1900-talets första hälft och vill ha tillbaka funktionen. Många träbåtsägare har hög tekniks kompetens och vet vad de ska beställa. De andra får support. Det innebär massor av jobb med att ta rätt på 70-80 tals renoveringar samtidigt som orörda båtar måste behandlas med stor varsamhet.  Det tar tid.
Samtidigt kommer fler och fler av senare tiders träbåtar in för renovering. De genvägar man tog i form av lamellspant och liknade visar sig nu. Modern teknik i form av CAD program och laserscanning blir då ett nödvändigt komplement till traditionellt smedjobb om det här då ska gå att få rationellt. Roligt och en stor utmaning! Vi vet vad vi ger oss in på.

Nils Forsfält 95 S-10 LaMorena