Om Oss

 

Vi finns bredvid Kungens Kurva i Segeltorp och har varit i gång sedan början av 90-talet då under namnet Forsfälts Tekniska Konsulter. Det här företaget ska specialisera sig på tre saker: mekanikkonstruktion, tillverkning och ledarskap. För träning i ledarskap använder vi den plattform som LaMorena* utgör. Hon fungerar också som testbänk för våra produkter. All konstruktion och hållfasthetsbestämning görs i IRONCAD. Det gör att vi kan låta legotillverka delar med de modernaste teknikerna på marknaden. Sammansättning och viss tillverkningen sker i egna lokaler med de speciella maskiner som vi har tagit fram och är ensamma om. Välkomna!

* www.lamorena.se

Ange innehåll här