Produkter

Stålspant, bottenstockar, mastfiskar, röstjärn, knän och övriga förstärkningsdelar. Företrädesvis i rostfritt 316L.

Roterande lagringar och genomföringar. T.ex. rullsystem för försegel där rullen är under däck.

Riggdetaljer och block.

Stenhårda träningar i samarbete och individuellt tänkande.